Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2014.10.31
AB „Amber Grid“ 2014 m. 9 mėn. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2014 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2014 m. 9 mėnesių pajamos – 126,9  mln. Lt (36,7 mln. EUR);
• 2014 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 12,9 mln. Lt (3,7 mln. EUR);
• 2014 m. 9 mėnesių grynasis pelnas – 14,6 mln. Lt (4,2 mln. EUR).
AB „Amber Grid“ skelbia 2014 metų 9 mėnesių neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Pridedama:
2014 m. rugsėjo 30 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos;

Į viršų