Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2016.02.26
AB „Amber Grid“ 2015 m. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2015 m. neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2015 m. pajamos – 55,8 mln. Eur (2014 m.– 51,8 mln. Eur);
• 2015 m.  pelnas prieš apmokestinimą – 14,7 mln. Eur (2014 m.– 136,0 mln. Eur nuostolis);
• 2015 m.  grynasis pelnas –  16,0 mln. Eur (2014 m.– 113,4 mln. Eur nuostolis).

2015 m. pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 30,1  mln. Eur, palyginus su 2014 m. (28,5 mln. Eur) padidėjo 5,3 proc.

AB „Amber Grid“ skelbia 2015 metų neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Pridedama:

1. 2015 m. gruodžio 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos.
2. Pranešimas spaudai;

Į viršų