Apie mus

„Amber Grid“ 2018 m. metinė informacija
 
2019 metų balandžio 23 dieną eiliniame visuotiniame „Amber Grid” akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2018 metų bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta „Amber Grid” metiniam pranešimui.
 
Audituoti 2018 m. „Amber Grid” finansiniai rezultatai nesiskiria nuo 2019 m. vasario 14 d. paskelbtų 2018 m. 12 mėnesių rezultatų.
 
2018 m. pajamos sudarė 54,3 mln. Eur. 
EBITDA buvo 24,6 mln. Eur. 
2018 m. grynasis nuostolis sudarė 21,6 mln. Eur. (nuostolį lėmė 2018 m. pabaigoje atliktas ilgalaikio turto perkainojimas).
 
Akcininkai nutarė už 2018 m. dividendams skirti 5,2 mln. eurų arba 0,029 euro vienai akcijai. 
 
Bendrovė taip pat parengė socialinės atsakomybės ataskaitą, kuri pridedama prie šio pranešimo. 
 
Priedai:
 
 
Į viršų