Apie mus

2020.04.20
„Amber Grid“ 2019 m. metinė informacija
2020 m. balandžio 20 d. eiliniame visuotiniame „Amber Grid” akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2019 metų konsoliduotasis ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta „Amber Grid” metiniam pranešimui.
 
Audituoti 2019 m. „Amber Grid” finansiniai rezultatai nesiskiria nuo 2020 m. vasario 6 d. paskelbtų 2019 m. 12 mėnesių rezultatų.
 
2019 m. pajamos sudarė 54,8 mln. Eur. 
EBITDA buvo 24,3 mln. Eur. 
Grynasis pelnas sudarė 11,8 mln. Eur. 
 
Akcininkai nutarė už 2019 m. neskirti lėšų dividendams mokėti dėl didelio lėšų poreikio svarbiems Lietuvos investiciniams projektams, kaip pavyzdžiui, įsibėgėjančiam GIPL jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos statybos projektui, reikalaujančiam didelių finansinių resursų.
 
Bendrovė taip pat parengė 2019 m. socialinės atsakomybės ataskaitą, kuri pridedama prie šio pranešimo. 
 
Priedai:
 
1. AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotasis metinis pranešimas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada;
2. AB „Amber Grid“ 2019 m. pelno paskirstymas;
3. AB „Amber Grid“ 2019 m. socialinės atsakomybės ataskaita.
 
Į viršų