Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2021.04.23
„Amber Grid“ 2020 m. metinė informacija
AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.
 
2021 m. balandžio 23 dieną eiliniame visuotiniame „Amber Grid” akcininkų susirinkime buvo patvirtintos audituotos 2020 metų konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos bei pritarta konsoliduotajam metiniam pranešimui.
 
Pagrindiniai 2020 m. audituoti finansiniai rodikliai:
 
• Pajamos – 52,3 mln. Eur (2019 m. – 55,6 mln. Eur);
• EBITDA – 26,1 mln. Eur (2019 m. – 25,2 mln. Eur);
• Grynasis pelnas – 18,2 mln. Eur (2019 m. 12,6 mln. Eur).
 
„Amber Grid“ 2020 metų finansines ataskaitas ir metinį pranešimą parengė ir paskelbė ESEF formatu, įterpusi XHTML formato ženklinimą. Šis ženklinimas atitinka Reglamento 2018/815 III priede nustatytas Inline XBRL specifikacijas.
 
Visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pritarta „Amber Grid” valdybos siūlymui paskirstytinąjį pelną palikti bendrovėje, atsižvelgiant į tai, kad bendrovė vykdo didelės apimties strateginį dujų perdavimo jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projektą.
 
Bendrovė taip pat parengė 2020 m. socialinės atsakomybės ataskaitą, kuri pridedama prie šio pranešimo.
Priedai:
 
 
Į viršų