Apie mus

„Amber Grid“ gavo išvadą dėl galimo sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) informuoja, kad 2019 m. liepos 29 d. gavo Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvadą dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams.

Komisija konstatavo, kad galimas sandoris su Lietuvos-Lenkijos dujotiekio jungties (GIPL) rangos darbų pirkimo konkurse ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju – ūkio subjektų grupe, kurią sudaro UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ – atitinka nacionalinio saugumo interesus.

Pažymėtina, kad „Amber Grid“ nėra priėmusi sprendimo dėl konkurso laimėtojo. „Amber Grid“ pirkimų komisija tęsia pirkimo procedūras.

Nustačius pirkimo laimėtoją, sprendimą dėl sandorio sudarymo priims „Amber Grid“ valdyba. Jam turės pritarti neeilinis Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie tai Bendrovė informuos atskiru pranešimu.

 

Į viršų