Apie mus

„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2019 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2019 m. 9 mėnesių pajamos – 38,7mln. Eur (2018 m. I pusmečio – 39,1 mln. Eur);
• 2019 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 9,3 mln. Eur (2018 m. I pusmečio – 8,5 mln. Eur);
• 2019 m. 9 mėnesių grynasis pelnas –  7,8 mln. Eur (2018 m. I pusmečio – 7,7 mln. Eur).
 
2019 m. 9 mėnesių EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 17,2 mln. Eur, palyginti su 2018 m. 9 mėnesiais (18,3 mln. Eur) sumažėjo 6 proc.
 
Pridedama:
1. 2019 m. lapkričio 6 d. sutrumpintos „Amber Grid“ konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos;
2. Pranešimas žiniasklaidai.

 

Į viršų