Apie mus

„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. I ketvirčio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus ir neaudituotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2019 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2019 m. I ketvirčio pajamos – 15 mln. Eur (2018 m. I ketvirtis – 15,6 mln. Eur);
• 2019 m. I ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 5,7 mln. Eur (2018 m. I ketvirtis – 6,1 mln. Eur);
• 2019 m. I ketvirčio grynasis pelnas –  4,7 mln. Eur (2018 m. I ketvirtis – 5,2 mln. Eur).
• 2019 m. I ketvirčio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 8,3  mln. Eur, palyginus su 2018 m. I ketvirčiu (9,3 mln. Eur) sumažėjo 11 proc.
Pridedama:
1. 2019 m. kovo 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos;
2. Pranešimas spaudai.

 

Į viršų