Apie mus

„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. I pusmečio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2019 m. I pusmečio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2019 m. I pusmečio pajamos – 26 mln. Eur (2018 m. I pusmečio – 27,6 mln. Eur);
• 2019 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 6,1 mln. Eur (2018 m. I pusmečio – 7,5 mln. Eur);
• 2019 m. I pusmečio grynasis pelnas –  5,1 mln. Eur (2018 m. I pusmečio – 6,5 mln. Eur).
2019 m. I pusmečio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 11,4 mln. Eur, palyginti su 2018 m. I pusmečiu (14 mln. Eur) sumažėjo 18,8 proc.
 
Pridedama:
1. 2019 m. birželio 30 d. sutrumpintos „Amber Grid“ konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos;
2. 2019 m. I pusmečio „Amber Grid“ grupės tarpinis pranešimas;
3. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
4. Pranešimas spaudai.

 

Į viršų