Apie mus

2020.02.06
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic,  2019 m. veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

 
• 2019 m. pajamos – 54,8 mln. Eur (2018 m.  – 54,6 mln. Eur);
• 2019 m. pelnas prieš apmokestinimą – 13,9 mln. Eur (2018 m. –  26,0 mln. Eur nuostolis prieš apmokestinimą);
• 2019 m. grynasis pelnas –  11,8 mln. Eur (2018 m. – 21,6 mln. Eur grynasis nuostolis).
2019 m. EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 24,3 mln. Eur, palyginus su 2018 m. (24,6 mln. Eur) sumažėjo 1,3 proc.
 
Pridedama:
1. 2019 m. gruodžio 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos;
2. Pranešimas žiniasklaidai.
 

 

Į viršų