Apie mus

2020.08.05
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. I pusmečio veiklos rezultatai
 
AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic,  2020 m. I pusmečio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
 
• 2020 m. I pusmečio pajamos – 24,9 mln. Eur (2019 m. I pusmečio – 26,0 mln. Eur);
• 2020 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 5,6 mln. Eur (2019 m. I pusmečio – 6,1 mln. Eur);
• 2020 m. I pusmečio grynasis pelnas –  7,4 mln. Eur (2019 m. I pusmečio – 5,0 mln. Eur).
 
2020 m. I pusmečio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 11,4 mln. Eur, palyginus su 2019 m. I pusmečiu (11,4 mln. Eur) nesikeitė.
 
Pridedama:
1. 2020 m. birželio 30 d. AB „Amber Grid“ sutrumpintos konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos;
2. 2020 m. I pusmečio AB „Amber Grid“ konsoliduotas ir bendrovės tarpinis pranešimas;
3. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
4. Pranešimas spaudai.
 
 
 
Į viršų