Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių
Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“   (toliau - Amber Grid) informuoja, kad 2021 m. spalio 26 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti specialaus transporto nuomos sandorio su susijusia šalimi UAB „TETAS“.
 
Įvertinęs visą Amber Grid pateiktą informaciją, UAB „EPSO-G“ Audito komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str., teikia nuomonę dėl ketinamo sudaryti specialiųjų transporto priemonių nuomos paslaugų sandorio tarp Amber Grid ir UAB „TETAS“ (toliau – Sandoris):
 
  • Sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas;
  • Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas Amber Grid akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu, nes bus teikiamos paslaugos, kurių tikslas veiklos optimizavimas ir valdomo turto išnaudojimas platesniu mastu, dalinantis ribotais resursais ir juos efektyviau panaudojant.
Į viršų