Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

CORRECTION: AB „Amber Grid“ 2014 m. 9 mėn. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

Pelno (nuostolių) ataskaita papildoma grafa „Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)“, visi kiti skaičiai nesikeitė.

Bendrovė pradėjo savo veiklą 2013 m. rugpjūčio 1 d., todėl pelno (nuostolių) ataskaitoje 2013 m. trečio ketvirčio duomenys sutampa su 9 mėn. duomenimis.

Pridedama:
2014 m. rugsėjo 30 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos;
 

Į viršų