Apie mus

Dėl AB „Amber Grid“ dividendų politikos

2020 m. vasario 20 d. AB „Amber Grid“  valdyba priėmė sprendimą prisijungti prie atnaujintos UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politikos ir ją AB „Amber Grid“ tiesiogiai taikyti pilna apimtimi.

Politika atnaujinta atlikus neesminius pakeitimus, susijusius su korporatyvinio valdymo struktūros bei teisės aktų pasikeitimais.
 
Pridedama:
„Amber Grid“ dividendų politika

 

Į viršų