Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.04.25
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. balandžio 25 d., priimti šie sprendimai:

1) AB „Amber Grid“ 2016 m. metinis pranešimas

Išklausyta (1 priedas).

2) Auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo

Išklausyta (1 priedas).

3) AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Priimtas sprendimas:

„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas).

4) AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Priimtas sprendimas:

„Patvirtinti 2016 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)

Priedai:

  1. AB „Amber Grid“ 2016 m. audituotos finansinės ataskaitos ir 2016 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma.
  2. AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

 

 

Dokumentai

Į viršų