Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
 
AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. balandžio 23 d., priimti šie sprendimai:
 
1) AB „Amber Grid“ 2018 m. metinis pranešimas
 
Išklausyta (1 priedas).
 
2) Auditoriaus išvada dėl AB “Amber Grid” 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo
 
Išklausyta (1 priedas).
 
3) AB „Amber Grid“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
 
Priimtas sprendimas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas).
 
4) AB „Amber Grid“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
 
Priimtas sprendimas:
„Patvirtinti 2018 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)
 
5) AB „Amber Grid“ nepriklausomų valdybos narių atlygio keitimas
 
Priimtas sprendimas:
„Nuo 2019 m. balandžio 1 d. nustatyti 60 (šešiasdešimt) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį atlygį už nepriklausomo valdybos nario veiklą bendrovės valdyboje, neviršijant 1.200 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos. Tuo atveju, jeigu nepriklausomas valdybos narys būtų išrinktas valdybos pirmininku, nustatyti 1.560 (vieno tūkstančio penkių šimtų šešiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos“
 
6) AB „Amber Grid“ valdybos narių standartinių sutarčių sąlygų (tipinių sutarties formų) tvirtinimas (be atlygio; su atlygiu)
 
Priimtas sprendimas:
“Patvirtinti valdybos narių standartinių sutarčių sąlygas (standartines sutarčių formas) (be atlygio; su atlygiu) (pridedama)“ (3 priedas)“
 
Priedai:
Į viršų