Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.03.24
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2017 m. kovo 24 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba nusprendė:

  • 2017 m. balandžio 25 d. 10.00 val., bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą;
  • patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės projektą ir siūlomus sprendimų projektus:
  1. AB „Amber Grid“ 2016 m. metinis pranešimas

Teikiamas paaiškinimas:

„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti bendrovės 2016 m. metinį pranešimą (pridedama).“ (1 priedas)

  1. Auditoriaus išvada dėl AB “Amber Grid” 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo

Teikiamas paaiškinimas:

„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama).“ (1 priedas)

  1. AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas)

  1. AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2016 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)

Priedai:

  1. AB „Amber Grid“ 2016 m. audituotos finansinės ataskaitos ir 2016 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma.
  2. AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.
  3. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
Į viršų