Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus atsistatydinimo iš pareigų

AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys 2019 m. spalio 28 d. atsistatydino užimamų pareigų. „Amber Grid“ valdyba laikinuoju bendrovės generaliniu direktoriumi paskyrė įmonės valdybos pirmininką Nemuną Biknių.  Kol N. Biknius eis bendrovės administracijos vadovo pareigas, jo veikla priežiūros funkciją vykdančioje „Amber Grid“ valdyboje sustabdyta.

Į viršų