Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. rugpjūčio 28 d., priimti šie sprendimai:

1) Dėl pritarimo 2019 m. rugpjūčio 6 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų pirkimo sutarties sudarymo su UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ir esminių jos sąlygų patvirtinimo.
 
Priimtas sprendimas:
„Pritarti 2019 m. rugpjūčio 6 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų pirkimo sutarties sudarymo su UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ir esminių jos sąlygų patvirtinimo“.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui buvo pateiktas rugpjūčio 6 d. „Amber Grid” valdybos priimtas sprendimas pritarti sutarties su konsorciumu sudarymui, atsižvelgus į viešojo konkurso metu pateiktų pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijus ir į gautą Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvadą dėl ketinamos sudaryti sutarties atitikimo nacionalinio saugumo interesams.
 
2) Dėl metinio atlygio biudžeto valdybos narių atlygiui ir su funkcijų valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo.

Priimtas sprendimas:

Nustatyti išlaidoms, susijusioms su AB „Amber Grid“ valdybos veikla 2019 m., šias biudžeto viršutines ribas:

- ne daugiau 26 550 eurų išlaidoms, susijusioms su valdybos narių atlygiu;
- ne daugiau kaip 3 450 eurų išlaidoms, susijusioms su funkcijų valdyboje atlikimu, į pastarąją sumą įskaitant ne mažiau nei 3 000 eurų mokymo išlaidoms ir kvalifikacijos kėlimui.“
 
 

 

Į viršų