Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. gruodžio 23 d., priimti šie sprendimai:

1) AB „Amber Grid“ įstatų keitimas.

Priimtas sprendimas:
1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (UAB „EPSO-G“ pateiktas įstatų projektas).
2. Įgalioti AB „Amber Grid“ l. e. p. generalinį direktorių Nemuną Biknių ar jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją ir ją įregistruoti Juridinių asmenų registre.
 
2) Pritarimas GIPL statybos darbų rangos pirkimo sutarties sudarymui ir jos esminėms sąlygoms.
 
Priimtas sprendimas:
1. Pritarti 2019 m. gruodžio 11 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų rangos pirkimo sutarties sudarymo ir šio sandorio esminių sąlygų patvirtinimo (pridedamas).

 

Į viršų