Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2021.09.27
Dėl „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo
2021 m. rugsėjo 27 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas:
 
1. Dėl AB „Amber Grid“ buveinės keitimo.
 
Priimtas sprendimas:
 
„1. Pakeisti AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867) buveinės adresą iš Savanorių pr. 28, Vilnius LT- 03116, į Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215.“
 
 
Į viršų