Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl „Amber Grid“ valdybos sprendimo pritarti GIPL statybos darbų rangos prikimo sutarties sudarymui ir jos esminėms sąlygoms ir 2019 12 23 visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

2019 m. gruodžio 11 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba priėmė sprendimą dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų rangos pirkimo sutarties sudarymo ir esminių šio sandorio sąlygų patvirtinimo ir n u s p r e n d ė  papildyti 2019 m. gruodžio 23 d. AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę bei patvirtinti siūlomo sprendimo projektą:

„Pritarimas 2019 m. gruodžio 11 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų rangos pirkimo sutarties sudarymo ir šio sandorio esminių sąlygų patvirtinimo“.
 
Sprendimo projektas:
„Pritarti 2019 m. gruodžio 11 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų rangos pirkimo sutarties sudarymo ir šio sandorio esminių sąlygų patvirtinimo (pridedamas)“.
 
Priedai:
1. AB „Amber Grid“ 2019 m. gruodžio 11 d. valdybos sprendimo išrašas.
2. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis (papildytas).

 

Į viršų