Apie mus

2019.02.22
Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad audito komiteto nuomone, numatomo sudaryti UAB EPSO-G ir AB „Amber Grid“ dukterinės bendrovės UAB GET Baltic skolinimo ir skolinimosi sandorio pagrindinės sąlygos naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. cashpool) yra sąžiningos ir pagrįstos AB „Amber Grid“ akcininkų, kurie nėra UAB GET Baltic ir  UAB EPSO-G sandorių šalys, atžvilgiu, nes UAB GET Baltic ir UAB EPSO-G sandorių sudarymas atitinka rinkos sąlygas ir turės teigiamos įtakos AB „Amber Grid“ gaunamiems dividendams.

Dėl sutarties sudarymo UAB GET Baltic valdyba ketina spręsti 2019 m. vasario  28 d.

EPSO-G įmonių grupės bendra sąskaita yra priemonė skirta efektyvesniam iždo valdymui. Ji sukuria alternatyvą trumpalaikiam skolinimusi iš kredito institucijų ir mažina finansinės veiklos sąnaudas.

Į viršų