Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.10.09
Dėl energijos sutaupymo susitarimo su Energetikos ministerija pasirašymo

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė), kodas 303090867, registruotos buveinės adresas – Savanorių pr. 28, Vilnius, įgyvendindama Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas, 2017 m. spalio 9 d. su Energetikos ministerija pasirašė susitarimą dėl energijos sutaupymo, pagal kurį Bendrovė sieks pas galutinius vartotojus iki 2020 m. gruodžio 31 d. sutaupyti 122,54 GWh energijos.

Taupymo efekto bus siekiama bendradarbiaujant su didžiausiais energijos vartotojais.

Į viršų