Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2014.10.31
Dėl gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinių ribų 2015 m. ir kainodaros modelio pakeitimo

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. spalio 30 d. nustatė AB „Amber Grid“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2015 m. sausio 1 d., kartu įdiegdama perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškų (angl. entry-exit) kainodaros modelį pagal ES teisės aktų reikalavimus.

Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškų kainodaros modelio metodinėmis gairėmis bei pakeista Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, nuo 2015 m. gamtinių dujų perdavimo veikloje kainų viršutinės ribos nustatomos ir koreguojamos ne kiekio, o pajėgumų vienetui, tuo pačiu vienetus keičiant iš dujų tūrio vienetų į energijos vienetus.
Nustatytos nuo 2015 m. sausio 1 d. galiosiančios gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinės ribos: 

     Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškuose:
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su suskystintų gamtinių dujų terminalo jungtimi Klaipėdoje – 0 Lt / MWh / parą / metus, arba 0 Eur / MWh / parą / metus;
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje (toliau – Kiemėnų DAS) – 171,20 Lt / MWh / parą / metus, arba 49,58 Eur / MWh / parą / metus;
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje – 171,20 Lt / MWh / parą / metus, arba 49,58 Eur / MWh / parą / metus;

 Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškuose:
- išoriniuose (tarpvalstybiniuose) išleidimo taškuose:
- Kiemėnų DAS – 171,20 Lt / MWh / parą / metus, arba 49,58 Eur / MWh / parą / metus;
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje – 186,53 Lt / MWh / parą / metus, arba 54,02 Eur / MWh / parą / metus.
- vidiniame (nacionaliniame) išleidimo taške – 1.038,17 Lt / MWh / parą / metus, arba 300,68 Eur / MWh / parą / metus.

 

Į viršų