Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.10.31
Dėl gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinių ribų 2018 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2017 m. spalio 31 d. nustatė AB „Amber Grid“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2018 m. sausio 1 d.:

 • Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškuose:
  • Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su suskystintų gamtinių dujų terminalo jungtimi Klaipėdoje – 32,91 Eur / MWh / parą / metus;
  • Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje (toliau – Kiemėnų DAS) – 32,91 Eur / MWh / parą / metus;
  • Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje – 32,91 Eur / MWh / parą / metus;
 • Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškuose:
  • išoriniuose (tarpvalstybiniuose) išleidimo taškuose:
   • Kiemėnų DAS – 40,68 Eur / MWh / parą / metus;
   • Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje – 64,77 Eur / MWh / parą / metus.
  • vidiniame (nacionaliniame) išleidimo taške – 282,76 Eur / MWh / parą / metus.

Perdavimo paslaugų kainas, galiosiančias nuo 2018 m. sausio 1 d., neviršijančias kainų viršutinių ribų, nustatys AB „Amber Grid“ Valdyba. Po to kainos bus pateiktos suderinti Komisijai.

Į viršų