Apie mus

Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2020 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2019 m. birželio 10 d. nustatė  „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2020 m. sausio 1 d.

Nustatyta nuo 2020 m. sausio 1 d. galiosianti reguliuojamos veiklos pajamų viršutinė riba – 36,1 mln. eurų per metus.
 
Numatomi tolesni susiję sprendimai: „Amber Grid“ valdyba nustatys naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos infrastruktūra kainas, galiosiančias nuo 2020 m. sausio 1 d., neviršijant pajamų viršutinės ribos. Po valdybos sprendimo kainos bus pateiktos suderinti Komisijai.
 

 

Į viršų