Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl patronuojančios bendrovės valdybos sprendimo

2017 m. liepos 14 d. įvykusiame AB „Amber Grid“  (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių prospektas 28, Vilnius) patronuojančios bendrovės EPSO-G valdybos posėdyje buvo patvirtinta dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo politika visoms grupę sudarančioms bendrovėms. 

Dėl „Amber Grid“ dividendų politikos nuostatų ir įsigaliojimo „Amber Grid“ valdyba spręs eiliniame posėdyje 2017 m. rugpjūčio 22 d.

Apie valdybos sprendimus rinkos dalyviai bus informuoti atskiru pranešimu.

Priedas:

Dividendų politika

Į viršų