Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau „Bendrovė“)  2018 m. lapkričio 27 d. sudarė sutartį dėl privalomos skelbti informacijos skelbimo paslaugos teikimo su dukterine bendrove UAB „GET Baltic“, kodas 302861178, adresas Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau „Sutartis“).

Sutarčių sąlygos numato, kad AB „Amber Grid“ per 3 (trejus) metus sumokės UAB GET Baltic 54.400,00 EUR be PVM. Šis sandoris įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės.

Dėl sandorio buvo gauta UAB „EPSO-G“ audito komiteto, atliekančio Bendrovės audito komiteto funkcijas, nuomonė, kad sandoris atitinka rinkos sąlygas ir yra sąžiningas ir pagrįstas visų jos akcininkų atžvilgiu.

2018 m. lapkričio 26 d. Bendrovės valdyba pritarė Sutarties su UAB „GET Baltic“ sudarymui.  

 

Į viršų