Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau „Bendrovė“)  2019 m. liepos 10 d.  sudarė energijos sutaupymų perdavimo susitarimą (toliau „Susitarimas“) su LITGRID AB, kodas 302564383, adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovė ir LITGRID AB priklauso įmonių grupei valdomai UAB „EPSO-G“.

Susitarimu Bendrovė neatlygintinai perduoda, o LITGRID AB priima dalį Bendrovės iki 2020 m. pabaigos planuojamų pasiekti energijos sutaupymų kiekio (30 875,5 MWh). Šis sandoris įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės.
 
Pareigą pasiekti energijos sutaupymus Bendrovei ir LITGRID AB kyla iš 2017 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „EPSO-G“, AB „Amber Grid“ ir LITGRID AB pasirašyto Energijos sutaupymo susitarimo, kuriame numatyta galimybė vienos grupės įmonės sutaupymus perduoti kitai įmonei.
 
2019 m. birželio 25 d. Bendrovės valdyba pritarė Susitarimo su LITGRID AB sudarymui. 
 
Dėl sandorio buvo gauta UAB „EPSO-G“ grupės audito komiteto nuomonė, kad sandoris atitinka rinkos sąlygas ir yra sąžiningas ir pagrįstas visų jos akcininkų atžvilgiu.

 

Į viršų