Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2020.06.29
Dėl sudaryto 2019 m. vasario 27 d. tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties su UAB EPSO-G pakeitimo

AB „Amber Grid“ (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2020 m. birželio 29 d. buvo sudarytas 2019 m. vasario 27 d. tarp UAB EPSO-G ir Bendrovės pasirašytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo susitarimas (toliau – Sandoris). 

3 metų grupės tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartyje „Amber Grid“ buvo nustatytas maksimalus 35 mln. eurų skolinimosi limitas, kuris pasirašius susitarimą yra padidintas iki 40 mln. eurų. Atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas buvo pakeistos ir kai kurios kitos sutarties sąlygos.
 
2020 m. birželio 22 d. EPSO-G audito komitetas (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) pateikė nuomonę dėl Bendrovės ketinamo sudaryti susitarimo su EPSO-G dėl 2019 m. vasario 27 d. EPSO-G ir Bendrovės sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo (toliau – Sandoris). Bendrovės valdyba 2020 m. birželio 25 d. vykusiame valdybos posėdyje pritarė sutarties pakeitimo sudarymui.
 
Į viršų