Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2015.10.23
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo

2015 m. spalio 22 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - VKEKK) atlikusi 2009 – 2013 metų reguliuojamos dujų perdavimo veiklos planinį patikrinimą, nustatė, kad AB „Amber Grid“ į reguliuojamą veiklą nepagrįstai įtrauktų sąnaudų ir eliminuotų pajamų suma sudaro 466,86 tūkst. eurų. Atsižvelgdama į tai, VKEKK priėmė sprendimą minėtu dydžiu koreguoti perdavimo paslaugų kainų viršutines ribas 2016 metams. 

Įvertinus tai, kad AB „Amber Grid“ taikomos dujų perdavimo paslaugų kainos yra mažesnės, nei VKEKK nustatytos kainų viršutinės ribos, VKEKK priimtas sprendimas AB „Amber Grid“ veiklos rezultatams įtakos neturi.

Į viršų