Apie mus

04 2020.11
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

„Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2020 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

01 2020.10
Dėl dešimties metų Lietuvos dujų perdavimo tinklo plėtros plano

2020 m. spalio 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ dešimties metų (2020-2029 m.) tinklo plėtros planui. 

18 2020.09
Dėl „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo

2020 m. rugsėjo 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas.

27 2020.08
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. rugsėjo 18 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti AB „Amber Grid“.

17 2020.08
Dėl AB „Amber Grid“ valdybos nario
AB „Amber Grid informuoja, kad Bendrovės valdybos narys Rimvydas Štilinis pateikė atsistatydinimo prašymą nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d.
 
 
1 2 3 4 ... 9
Į viršų