Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

10 2021.05
Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2022 m.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gegužės 10 d. nustatė AB „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2022 m. sausio 1 d.

05 2021.05
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatai
AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
 
23 2021.04
„Amber Grid“ 2020 m. metinė informacija

AB „Amber Grid" skelbia metinę 2020 m. informaciją.

23 2021.04
Eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2021 m. balandžio 23 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai.
 
31 2021.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

1 2 3 4 5
Į viršų