Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

22 2022.11
Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
2022 m. lapkričio 22 d. įvykusiame „Amber Grid“ valdybos posėdyje „Amber Grid“ valdybos pirmininku buvo išrinktas Dalius Svetulevičius, EPSO-G Technikos vadovas.
 
04 2022.11
„Amber Grid“ valdybos pirmininkas Vytautas Bitinas pasitrauks iš pareigų
„Amber Grid“ valdybos pirmininkas Vytautas Bitinas nusprendė palikti „EPSO-G“ įmonių grupę ir karjerą tęsti už jos ribų. Nuo lapkričio 18 dienos V. Bitinas pasitrauks ir iš bendrovės „Amber Grid“ valdybos pirmininko pareigų.
 
04 2022.11
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2022 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic,  2022 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 

14 2022.10
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo

2022 m. spalio 14 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl pritarimo magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų rekonstravimo darbų pirkimo sutarčių sudarymui. Pirkimo sutartys bus sudaromos gavus visus pirkimo sutarčių pasirašymui ir vykdymui reikalingus pritarimus, sprendimus ar atlikus būtinas procedūras, privalomas pagal AB „Amber Grid“ įstatus ir atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

22 2022.09
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
 
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. spalio 14 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
1 2 3 4 ... 10
Į viršų