Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

AB „Amber Grid“ valdyba 2013 m. spalio 30 d. protokolu Nr. 4 patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2014 m. sausio 1 d. AB „Amber Grid“ valdybos patvirtintos kainos pateiktos patikrinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

Į viršų