Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2016.06.13
Dėl UAB „EPSO-G“ Stebėtojų tarybos pirmininko išrinkimo

2016 m. birželio 10 d. įvykusiame UAB „EPSO-G“ Stebėtojų tarybos posėdyje priimtas sprendimas  išrinkti nepriklausomą Stebėtojų tarybos narę  Viktoriją Trimbel Stebėtojų tarybos pirmininke.

UAB „EPSO-G“ yra kontroliuojančioji įmonė, valdanti gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“, elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB ir Lietuvos energijos išteklių biržų operatoriaus BALTPOOL UAB kontrolinius akcijų paketus.

Į viršų