Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2021.04.23
Eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2021 m. balandžio 23 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
 
1. AB „Amber Grid“ 2020 m. konsoliduotasis metinis pranešimas
Išklausytas 2020 m. konsoliduotasis metinis pranešimas (1 priedas).
 
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2020 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito ir konsoliduotojo metinio pranešimo
Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2020 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito ir konsoliduotojo metinio pranešimo (1 priedas).
 
3. AB „Amber Grid“ 2020 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Patvirtintas AB „Amber Grid“ 2020 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (1 priedas).
 
4. AB „Amber Grid“ 2020 m. pelno paskirstymo tvirtinimas
Patvirtintas 2020 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymas (2 priedas).
 
5. Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2020 m. atlygio ataskaitai
Pritarta AB „Amber Grid“ 2020 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Amber Grid“ 2020 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis (1 priedas).
 
6. Dėl AB „Amber Grid“ valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m. ir tolesniems metams
1. Nustatyta, jog 2021 m. bendras metinis biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 51600 Eur.
2. Nustatyta, kad tol, kol galioja 2019-12-06 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 1 nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, 2021 metams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytas Bendrovės valdybos veiklos biudžeto dydis (Eurais) taikomas ir tolesniems metams (nepriimant naujų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo. Tuo atveju, jeigu pasikeičia teisės aktai dėl mokesčių nustatymo ir (arba) Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir (arba) valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš Grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir /arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis (ir kartu metinis valdybos veiklos biudžetas) yra automatiškai keičiamas atsižvelgiant į 2019-12-06 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 1 nustatytus valdybos narių atlygio dydžius, nepriimant naujo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo.
 
7. Dėl pritarimo AB „Amber Grid” 2021 m. kovo 31 d. Valdybos sprendimui
Pritarta investicijų projekto „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas (II etapas)“ pirkimo sutarties esminių sąlygų pakeitimui nustatant naują sutarties galiojimo terminą: 2022 m. rugsėjo 30 d.
 
Pridedama:
 
 
Į viršų