Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

EPSO-G įmonių grupės strategija: strateginiai projektai, regioninė plėtra ir efektyvumas

Energijos perdavimo ir mainų infrastruktūrą valdanti EPSO-G įmonių grupė antradienį pristatė penkerių metų veiklos strategiją, kurioje apibrėžtos svarbiausios veiklos kryptys iki 2022 metų, numatyti finansiniai grupės tikslai bei uždaviniai.

Strategijoje įvardintos keturios svarbiausios įmonių veiklos grupės kryptys - tai tvarus įmonių grupės augimas ir ilgalaikė nauda akcininkams, regioninės veiklos plėtra ir strateginių projektų įgyvendinimas. Ne mažiau svarbios kryptys yra efektyvi veikla bei kuriančios ir pažangios organizacijos suformavimas.

Vidutinė grupės nuosavybės grąža per artimiausius penkis  metus sieks 6,4 proc., o veiklos pelnas (EBITDA) periodo pabaigoje bus ne mažesnis nei 70 mln. eurų. Šie tikslai nustatyti įvertinus reguliacinę aplinką, numatančią, kad didesnė nei ribinė grąža yra skiriama mažinti energijos perdavimo kainą vartotojams kitais metais bei įsipareigojimą atsiskaityti už grupei priklausančio energijos perdavimo operatoriaus „Litgrid“ nuosavybės teisę.

Strategijoje nurodyti strateginės reikšmės EPSO-G įmonių grupės projektai, kuriems bus teikiamas ypatingas dėmesys. Elektros energetikos srityje svarbiausia užduotis – tinkamai pasirengti sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais (KET). Tam penkerių metų strategijoje dokumente numatyti būtinieji paruošiamieji darbai.

Siekiant efektyviai išnaudoti gerai išplėtotą šalies dujų infrastruktūrą ir suskystintų dujų terminalo teikiamą konkurencinį pranašumą, bendradarbiaujant su kitomis Baltijos šalimis, EPSO-G įmonių grupė sukurs regioninę dujų rinką iki 2019 m. pabaigos ir sieks išplėsti dujų biržos operatoriaus „GET Baltic“ veiklą. Numatoma, kad iki 2021 m. pabaigos su Lenkijos partneriais bus  įgyvendintas Lenkijos–Lietuvos dujotiekių jungties projektas (GIPL). Užbaigus šį projektą Baltijos šalys bei, numatoma, Suomija taps bendros ES dujų rinkos dalimi.

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL užtikrina skaidrią ir patogią prekybą biokuru, todėl EPSO-G sieks, kad sukauptomis žiniomis ir sukurtais produktais pasinaudotų regiono valstybės. Bendrovei keliama užduotis - įgyvendinant plėtros projektus BALTPOOL pajamos iš veiklų ne Lietuvos rinkose po trijų metų sudarytų ne mažiau kaip 10 proc.

Įgyvendinant šaliai svarbius energetikos projektus itin svarbi bus efektyvumo kryptis – bus skiriamas didelis dėmesys ne tik ekonominei vykdomų projektų kaštų ir naudos analizei bei rizikos veiksnių vertinimui, bet ir pirkimų pagrįstumui ir skaidrumui.

Strategijoje taip pat akcentuojama įmonių grupės verslo kultūra. Siekiama sukurti efektyvią, kompetentingą organizaciją, kurioje veikla grindžiama gerosios valdysenos praktika.

Papildoma informacija

Valstybei priklausančią bendrovę EPSO-G, įsteigtą 2012 m. liepos 4 d., valdo valstybei atstovaujanti įgaliota institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. EPSO-G įmonių grupę sudaro 7 bendrovės: patronuojanti bendrovė, trys dukterinės bendrovės ir trys paskesnio lygio dukterinės bendrovės. EPSO-G valdo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ AB  akcijų, 96,6 proc. dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ akcijų. 2016 m. sausio mėn. iš LITGRID įsigiję 67 proc. BALTPOOL UAB  akcijų, EPSO-G tapo tiesioginiu energijos išteklių biržos operatoriaus valdytoju. Neturėdami kontrolinio akcijų paketo, EPSO-G dalį akcijų valdo dar 4 bendrovėse.

Dokumentai

Į viršų