Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2018.11.21
Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi

AB „Amber Grid“ 2018 m. lapkričio 16 d. kreipėsi į UAB „EPSO-G“ audito komitetą dėl nuomonės, susijusios su susijusio asmens pasiūlymu sudaryti sandorį dėl privalomos skelbti informacijos skelbimo paslaugos teikimo.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 6 dalimi, šiuo pranešimu informuojame apie audito komiteto rašytinės nuomonės gavimą.

Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos bendrovė šios nuomonės kopiją perduoda akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone akcinės bendrovės buveinėje Savanorių pr. 28, Vilniuje, bendrovės darbo valandomis apie pageidavimą susipažinti pranešęs žemiau nurodytu telefonu ar el. paštu prieš 1 darbo dieną.

Į viršų