Apie mus

Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi

Lietuvos gamtinių dujų operatorius AB „Amber Grid“ 2019 m. birželio 19 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonę dėl tarp AB „Amber Grid“ ir LITGRID AB ketinamo sudaryti Energijos sutaupymų perdavimo susitarimo. Audito komiteto nuomone, susitarimo pagrindinės sąlygos yra sąžiningos ir pagrįstos AB „Amber Grid“ akcininkų atžvilgiu.


Dėl sutarties sudarymo AB „Amber Grid“ valdyba ketina spręsti 2019 m. birželio  25 d.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 6 dalyje bendrovei nustatyta pareiga sudaryti galimybes akcininkams susipažinti su šia nuomone akcinės bendrovės buveinėje.  Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos bendrovė šios nuomonės kopiją perduoda akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone akcinės bendrovės buveinėje Savanorių pr. 28, Vilniuje, bendrovės darbo valandomis apie pageidavimą susipažinti pranešęs žemiau nurodytu telefonu ar el. paštu prieš 1 darbo dieną.
 

 

Į viršų