Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Išrinktas EPSO-G grupės Audito komitetas prie stebėtojų tarybos

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) didžiausio akcininko UAB EPSO-G, kuris valdo 96,58 proc. Bendrovės akcinio kapitalo, visuotinis akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai išrinko EPSO-G įmonių grupės Audito komitetą prie Stebėtojų tarybos.

Iš UAB EPSO-G Stebėtojų tarybos sudėties į Audito komitetą išrinkti: nepriklausomas stebėtojų tarybos narys Raimondas Rapkevičius, einantis UAB „General Financing“, priklausančios „Marginalen“ bankinei grupei, generalinio direktoriaus pavaduotojo ir finansų direktoriaus pareigas ir stebėtojų tarybos narys, Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas socialiniais klausimais Audrius Misevičius.

Nepriklausomu Audito komiteto nariu išrinktas Gediminas Šiušas – finansų srities profesionalas, taip pat turintis tarptautinius auditoriaus sertifikatus. G. Šiušas, sukaupęs daugiau nei 12 metų patirtį apskaitos, finansų analizės ir audito srityse, šiuo metu eina UAB Western Union Processing Lithuania apskaitos direktoriaus pareigas.

Audito komitetas veikia kaip patariamasis UAB EPSO-G stebėtojų tarybos organas vidaus kontrolės ir veiklos rizikų valdymo srityse. Pagrindinės jo funkcijos yra visos EPSO-G įmonių grupės finansinių ataskaitų rengimo ir auditų atlikimo procesų priežiūra, grupės auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimas, vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų, taip pat veiklos procesų veiksmingumo priežiūra.

 

Į viršų