Apie mus

23 2019.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

2019 m. balandžio 23 d. įvyko „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

28 2019.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

20 2019.03
PATIKSLINIMAS: „Amber Grid“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius

Patikslinta pranešimo apie akcininkų susirinkimo sušaukimą ir 2018 m. metinės informacijos paskelbimo data.

13 2019.03
Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

„Amber Grid“ 2019 m. kovo 13 d. sudarė sutartį dėl apsaugos nuo elektros poveikio priemonių tikrinimo ir bandymo paslaugų su dukterine bendrove UAB „TETAS“.

28 2019.02
Dėl sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga sutarties su UAB EPSO-G

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad 2019 m. vasario 27 d. su UAB EPSO-G sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. Cashpool) sutartį (toliau – Sutartis).

 

Į viršų