Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

20 2022.04
Eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2022 m. balandžio 20 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai. 

08 2022.04
Gautas UAB „EPSO-G“ pasiūlymas dėl AB „Amber Grid“ valdybos narių norminavimo

Patronuojantis akcininkas UAB „EPSO-G“, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d. bei atsižvelgdamas į 2022-04-05 UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas (pridedama), aštuntu 2022-04-20 AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu („8. Valdybos narių išrinkimas“) į AB „Amber Grid“ valdybą iki kadencijos pabaigos siūlo išrinkti Vytautą Bitiną, Dalių Svetulevičių ir Karolį Švaikauską.

25 2022.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 20 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
18 2022.03
AB „Amber Grid“ skelbia 2021 m. audituotas konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d.

02 2022.03
AB „Amber Grid“ sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartį su UAB EPSO-G

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad 2022 m. kovo 1 d. su UAB EPSO-G sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartį (toliau – Sutartis).

Į viršų