Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

01 2022.06
AB „Amber Grid“ 2021 m. darnumo ataskaita

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid” parengė ir skelbia 2021 m. darnumo ataskaitą. 

31 2022.05
Patvirtintos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. gegužės 31 d. patvirtino „Amber Grid“ valdybos 2022 m. gegužės 20 d. nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2023 m. sausio 1 d.

20 2022.05
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų
 
„Amber Grid“ Valdyba 2022 m. gegužės 20 d. patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2023 m. sausio 1 d. „Amber Grid“ Valdybos patvirtintos kainos pateiktos suderinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.
 
10 2022.05
Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2023 m.

alstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2022 m. gegužės 10 d. nustatė „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2023 m. sausio 1 d.

20 2022.04
AB „Amber Grid“ 2021 m. metinė informacija

2022 m. balandžio 20 dieną eiliniame visuotiniame „Amber Grid” akcininkų susirinkime buvo patvirtintos audituotos 2021 metų konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos bei pritarta konsoliduotajam metiniam pranešimui.

Į viršų