Apie mus

05 2020.08
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. I pusmečio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic,  2020 m. I pusmečio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

01 2020.07
Pranešimas dėl ilgalaikio finansavimo sutarties pasirašymo su Europos investicijų banku

„Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. birželio 30 d. pasirašė ilgalaikio finansavimo sutartį su Europos investicijų banku.

29 2020.06
Dėl sudaryto 2019 m. vasario 27 d. tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties su UAB EPSO-G pakeitimo

AB „Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. birželio 29 d. buvo sudarytas 2019 m. vasario 27 d. tarp UAB EPSO-G ir Bendrovės pasirašytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo susitarimas.

29 2020.06
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą
2020 m. birželio 29 d. AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 2020 m. birželio 4 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui sudaryti paskolos sutartį su Europos investicijų banku, kuria susitariama dėl 65 mln. EUR paskolos jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų finansavimui maksimaliam 18 metų terminui. 
 
23 2020.06
Dėl Audito komiteto nuomonės

„Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. birželio 22 d. UAB „EPSO-G“ audito komitetas (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) pateikė nuomonę dėl Bendrovės ketinamo sudaryti susitarimo su UAB „EPSO-G“ dėl 2019 m. vasario 27 d. „EPSO-G“ ir Bendrovės sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo.

Į viršų