Apie mus

23 2019.07
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. liepos 23 d., priimti šie sprendimai:

 

10 2019.07
Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau „Bendrovė“)  2019 m. liepos 10 d.  sudarė energijos sutaupymų perdavimo susitarimą (toliau „Susitarimas“) su LITGRID AB, kodas 302564383, adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovė ir LITGRID AB priklauso įmonių grupei valdomai UAB „EPSO-G“.

26 2019.06
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2019 m. birželio 25 d. priėmė sprendimą 2019 m. liepos 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

 
19 2019.06
Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi

Lietuvos gamtinių dujų operatorius AB „Amber Grid“ 2019 m. birželio 19 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonę dėl tarp AB „Amber Grid“ ir LITGRID AB ketinamo sudaryti Energijos sutaupymų perdavimo susitarimo.

10 2019.06
Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2020 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m. birželio 10 d. nustatė  „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2020 m. sausio 1 d.

Į viršų