Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

23 2021.04
Eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2021 m. balandžio 23 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai.
 
31 2021.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

31 2021.03
AB „Amber Grid“ skelbia 2020 m. audituotas konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir pelno paskirstymo projektą

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. bei 2020 m. pelno paskirstymo projektą.

15 2021.03
Correction: „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2021 m. investuotojo kalendorius
Atsižvelgiant į tai, kad „Amber Grid“ yra pasirengusi ir skelbs 2020 metų audituotas finansines ataskaitas, taikydama vieno elektroninio ataskaitų formato techninius reikalavimus (ESEF; angl. European Single Electronic Format), patikslinamos „Amber Grid“ pranešimo apie akcininkų susirinkimo sušaukimą, 2020 m. audituotos metinės informacijos paskelbimo ir eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų datos. 
 
09 2021.03
AB „Amber Grid“ sudarė valdymo holdingų paslaugų pirkimo sutartį su UAB „EPSO-G“

„Amber Grid“  2021 m. vasario 25 d. su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“ sudarė valdymo holdingų paslaugų pirkimo sutartį. Sutarties maksimali kaina (be PVM) – 425 000 Eur, sutarties vykdymo terminas – 36 mėn.

Į viršų