Apie mus

19 2019.02
Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad audito komiteto nuomone, numatomo sudaryti UAB EPSO-G ir AB „Amber Grid“ skolinimo ir skolinimosi sandorio pagrindinės sąlygos naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. cashpool) yra sąžiningos ir pagrįstos AB „Amber Grid“ akcininkų atžvilgiu, t. y. atitinka sąlygas, kokiomis bendrovė galėtų pasiskolinti iš kredito institucijų

14 2019.02
AB „Amber Grid“ 2018 m. neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia 2018 metų neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

 

Į viršų