Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

20 2022.04
Eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2022 m. balandžio 20 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai. 

25 2022.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 20 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
18 2022.03
AB „Amber Grid“ skelbia 2021 m. audituotas konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d.

23 2022.02
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“ 2022 m. vasario 22 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl Bendrovės ketinamos sudaryti specialaus transporto nuomos sandorio su susijusia šalimi UAB „Tetas“.  

23 2022.02
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“ 2022 m. vasario 22 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl numatomo sudaryti UAB EPSO-G ir Bendrovės dukterinės bendrovės UAB GET Baltic skolinimo ir skolinimosi sutarties. 

Į viršų