Apie mus

28 2020.04
Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
 
2020 m. balandžio 28 d. įvykusiame pirmajame „Amber Grid“ naujosios valdybos posėdyje valdybos pirmininku buvo išrinktas Algirdas Juozaponis, EPSO-G finansų direktorius.
20 2020.04
„Amber Grid“ 2019 m. metinė informacija

2020 m. balandžio 20 dieną eiliniame visuotiniame „Amber Grid” akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2019 metų konsoliduotasis ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta „Amber Grid” metiniam pranešimui.

20 2020.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Skelbiami AB „Amber Grid“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. balandžio 20 d., priimti sprendimai. 

07 2020.04
„Amber Grid“ valdyba Nemuną Biknių išrinko bendrovės generaliniu direktoriumi

„Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2020 m. balandžio 7 d. Bendrovės valdyba išrinko generalinį direktorių. Juo tapo Nemunas Biknius, iki šiol laikinai ėjęs bendrovės generalinio direktoriaus pareigas. 

31 2020.03
Dėl tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo

AB „Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. kovo 31 d. su UAB EPSO-G sudarė susitarimą dėl 2019 m. vasario 27 d. tarp EPSO-G ir Bendrovės sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties sąlygų pakeitimo. 

Į viršų