Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

28 2022.02
AB „Amber Grid“ sudarė specialiųjų transporto priemonių nuomos sutartį su UAB „Tetas“

AB „Amber Grid“  2022 m. vasario 28 d. sudarė specialiųjų transporto priemonių nuomos sutartį su susijusia šalimi UAB „Tetas“. Sutarties maksimali suma (be PVM) – 19044,80 Eur, sutarties vykdymo terminas – 5 mėn.

23 2022.02
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“ 2022 m. vasario 22 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl Bendrovės ketinamos sudaryti specialaus transporto nuomos sandorio su susijusia šalimi UAB „Tetas“.  

23 2022.02
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“ 2022 m. vasario 22 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl numatomo sudaryti UAB EPSO-G ir Bendrovės dukterinės bendrovės UAB GET Baltic skolinimo ir skolinimosi sutarties. 

22 2022.02
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) 2022 m. vasario 22 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl Bendrovės ketinamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi EPSO-G dėl tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties. 

04 2022.02
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. veiklos rezultatai
AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic,  2021 m. veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
 
Į viršų