Apie mus

06 2020.05
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus ir neaudituotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

28 2020.04
Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
 
2020 m. balandžio 28 d. įvykusiame pirmajame „Amber Grid“ naujosios valdybos posėdyje valdybos pirmininku buvo išrinktas Algirdas Juozaponis, EPSO-G finansų direktorius.
20 2020.04
„Amber Grid“ 2019 m. metinė informacija

2020 m. balandžio 20 dieną eiliniame visuotiniame „Amber Grid” akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2019 metų konsoliduotasis ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta „Amber Grid” metiniam pranešimui.

20 2020.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Skelbiami AB „Amber Grid“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. balandžio 20 d., priimti sprendimai. 

07 2020.04
„Amber Grid“ valdyba Nemuną Biknių išrinko bendrovės generaliniu direktoriumi

„Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2020 m. balandžio 7 d. Bendrovės valdyba išrinko generalinį direktorių. Juo tapo Nemunas Biknius, iki šiol laikinai ėjęs bendrovės generalinio direktoriaus pareigas. 

Į viršų