Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

28 2022.01
Dėl „Amber Grid“ dukterinės įmonės dujų biržos „GET Baltic“ strateginio partnerio atrankos

„Amber Grid“ valdyba ir įmonę kontroliuojančios bendrovės „EPSO-G“ valdyba priėmė sprendimą skelbti  dukterinės įmonės dujų biržos „GET Baltic“ strateginio partnerio, kuriam būtų pasiūlyta įsigyti dalį bendrovės akcijų, atranką.

05 2021.11
AB „Amber Grid“ sudarė specialiųjų transporto priemonių nuomos sutartį su UAB „Tetas“
 
Lietuvos gamtinių dujų operatorius AB „Amber Grid“  2021 m. lapkričio 5 d. sudarė specialiųjų transporto priemonių nuomos sutartį su susijusia šalimi UAB „Tetas“.
Sutarties maksimali kaina (be PVM) – 15 235,84 Eur, sutarties vykdymo terminas – 4 mėn.
Šios transporto priemonės bus naudojamos fizinio barjero su Baltarusija tiesimo procese.
05 2021.11
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2021 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

26 2021.10
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“   (toliau - Amber Grid) informuoja, kad 2021 m. spalio 26 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti specialaus transporto nuomos sandorio su susijusia šalimi UAB „TETAS“.

27 2021.09
Dėl „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo
 
2021 m. rugsėjo 27 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl AB „Amber Grid“ buveinės keitimo.
Į viršų