Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

22 2022.02
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) 2022 m. vasario 22 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl Bendrovės ketinamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi EPSO-G dėl tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties. 

04 2022.02
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. veiklos rezultatai
AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic,  2021 m. veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
 
05 2021.11
AB „Amber Grid“ sudarė specialiųjų transporto priemonių nuomos sutartį su UAB „Tetas“
 
Lietuvos gamtinių dujų operatorius AB „Amber Grid“  2021 m. lapkričio 5 d. sudarė specialiųjų transporto priemonių nuomos sutartį su susijusia šalimi UAB „Tetas“.
Sutarties maksimali kaina (be PVM) – 15 235,84 Eur, sutarties vykdymo terminas – 4 mėn.
Šios transporto priemonės bus naudojamos fizinio barjero su Baltarusija tiesimo procese.
05 2021.11
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2021 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

26 2021.10
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“   (toliau - Amber Grid) informuoja, kad 2021 m. spalio 26 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti specialaus transporto nuomos sandorio su susijusia šalimi UAB „TETAS“.

Į viršų