Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

01 2020.07
Pranešimas dėl ilgalaikio finansavimo sutarties pasirašymo su Europos investicijų banku

„Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. birželio 30 d. pasirašė ilgalaikio finansavimo sutartį su Europos investicijų banku.

28 2020.05
Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. gegužės 28 d. patvirtino AB „Amber Grid“ valdybos 2020 m. gegužės 19 d. nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2021 m. sausio 1 d.

 
 
20 2020.05
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

 

AB „Amber Grid“ Valdyba 2020 m. gegužės 19 d. patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2021 m. sausio 1 d. 
 

 

06 2020.05
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus ir neaudituotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

28 2020.04
Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
 
2020 m. balandžio 28 d. įvykusiame pirmajame „Amber Grid“ naujosios valdybos posėdyje valdybos pirmininku buvo išrinktas Algirdas Juozaponis, EPSO-G finansų direktorius.
Į viršų