Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

02 2021.09
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. rugsėjo 27 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti Bendrovei.
 
26 2021.08
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“ 2021 m. rugpjūčio 26 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl Bendrovės dukterinės bendrovės UAB GET Baltic ketinamo sudaryti sandorio su Bendrovę kontroliuojančia UAB „EPSO-G“ dėl finansų valdymo, buhalterinės apskaitos ir susijusių paslaugų pirkimo.  

24 2021.08
Dėl teismo sprendimo

AB „Amber Grid“ informuoja, kad Vilniaus apygardos teismas 2021 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi nusprendė nutraukti civilinę bylą pagal UAB „MT Group“ ieškinį dėl AB „Amber Grid“  dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) pirkimo komisijos sprendimų. Nutraukti bylos nagrinėjimą nutarta gavus abiejų šalių sudarytą taikos sutartį. 

06 2021.08
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. I pusmečio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic,  2021 m. I pusmečio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

31 2021.05
Patvirtintos 2022 m. gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gegužės 31 d. patvirtino „Amber Grid“ valdybos 2021 m. gegužės 18 d. nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2022 m. sausio 1 d.
 
 
Į viršų