Apie mus

13 2019.03
Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

„Amber Grid“ 2019 m. kovo 13 d. sudarė sutartį dėl apsaugos nuo elektros poveikio priemonių tikrinimo ir bandymo paslaugų su dukterine bendrove UAB „TETAS“.

28 2019.02
Dėl sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga sutarties su UAB EPSO-G

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad 2019 m. vasario 27 d. su UAB EPSO-G sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. Cashpool) sutartį (toliau – Sutartis).

 

22 2019.02
Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad audito komiteto nuomone, numatomo sudaryti UAB EPSO-G ir AB „Amber Grid“ dukterinės bendrovės UAB GET Baltic skolinimo ir skolinimosi sandorio pagrindinės sąlygos naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. cashpool) yra sąžiningos ir pagrįstos AB „Amber Grid“ akcininkų, kurie nėra UAB GET Baltic ir  UAB EPSO-G sandorių šalys, atžvilgiu, nes UAB GET Baltic ir UAB EPSO-G sandorių sudarymas atitinka rinkos sąlygas ir turės teigiamos įtakos AB „Amber Grid“ gaunamiems dividendams.

19 2019.02
Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad audito komiteto nuomone, numatomo sudaryti UAB EPSO-G ir AB „Amber Grid“ skolinimo ir skolinimosi sandorio pagrindinės sąlygos naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. cashpool) yra sąžiningos ir pagrįstos AB „Amber Grid“ akcininkų atžvilgiu, t. y. atitinka sąlygas, kokiomis bendrovė galėtų pasiskolinti iš kredito institucijų

14 2019.02
AB „Amber Grid“ 2018 m. neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia 2018 metų neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

 

Į viršų