Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

20 2020.04
„Amber Grid“ 2019 m. metinė informacija

2020 m. balandžio 20 dieną eiliniame visuotiniame „Amber Grid” akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2019 metų konsoliduotasis ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta „Amber Grid” metiniam pranešimui.

20 2020.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Skelbiami AB „Amber Grid“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. balandžio 20 d., priimti sprendimai. 

07 2020.04
„Amber Grid“ valdyba Nemuną Biknių išrinko bendrovės generaliniu direktoriumi

„Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2020 m. balandžio 7 d. Bendrovės valdyba išrinko generalinį direktorių. Juo tapo Nemunas Biknius, iki šiol laikinai ėjęs bendrovės generalinio direktoriaus pareigas. 

24 2020.03
Dėl Audito komiteto nuomonės

„Amber Grid“ (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2020 m. kovo 23 d. UAB EPSO-G audito komitetas (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) pateikė nuomonę dėl Bendrovės ketinamo sudaryti susitarimo su UAB EPSO-G dėl 2019 m. vasario 27 d. EPSO-G ir Bendrovės sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo. 

10 2019.12
Dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų pirkimo laimėtojo

„Amber Grid“  pirkimų komisija iš naujo įvertinusi galutinius dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos rangos darbų pirkimo konkurso pasiūlymus, nustatė, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikė UAB „Alvora“ ir „Šiaulių dujotiekio statyba“. Pasiūlymo kaina 79,85 mln. EUR be PVM.

Į viršų