Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2015.10.15
Pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbams

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projekto veiklai „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ finansuoti. Pagal šią sutartį AB „Amber Grid“ skirta iki 55 mln. eurų ES finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę.

Pridedama. AB „Amber Grid“ pranešimas žiniasklaidai

Dokumentai

Į viršų