Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Pasirašytos sutartys dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skyrimo gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektams

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė aštuonias iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų sutartis.

Pagal šias sutartis aštuoniems gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektams skirta iki 14,6 mln. eurų ES finansinė parama, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Finansuojami projektai apima programinės ir technologinės įrangos diegimą bei esamos dujų perdavimo sistemos modernizavimą, diegiant pažangius infrastruktūros elementus.

 

Į viršų