Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2015.04.10
Priimtas sprendimas dėl AB „Amber Grid“ neterminuotos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos licencijos suteikimo

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), gavusi Europos Komisijos nuomonę dėl numatomo Komisijos sprendimo atitikties Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams, 2015 m. balandžio 10 d. priėmė nutarimą, kuriuo konstatavo, kad AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimas nuo gamtinių dujų  tiekimo veiklos atitinka Gamtinių dujų įstatymo reikalavimus.

AB „Amber Grid“ išduota neterminuota perdavimo sistemos operatoriaus licencija ir bendrovė paskirta perdavimo sistemos operatoriumi.
 

Į viršų