Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.01.18
Sudaryti sutarčių pakeitimai dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams ir statybos darbams

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. kartu su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) sudarė trišalių ES finansinės paramos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF) sutarčių dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto veikloms „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ ir „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ pakeitimus.

Pagal sudarytą sutarties pakeitimą dėl GIPL projekto veiklos „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“, AB „Amber Grid“ skirta maksimali ES finansinės paramos suma nesikeičia – 2,5 mln. eurų.

Pagal sudarytą sutarties pakeitimą dėl GIPL projekto veiklos „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ AB „Amber Grid“ skirta maksimali ES finansinės paramos suma didėja nuo 55 iki 58 mln. eurų. Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Į viršų