Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2016.09.07
Svarstomos Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto techninio įgyvendinimo alternatyvos Lenkijoje

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius  AB „Amber Grid“ buvo informuotas apie technines problemas, iškilusias Lenkijos teritorijoje, atliekant Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto parengiamuosius darbus bei galimas projekto įgyvendinimo technines alternatyvas. 

Remiantis gauta informacija, įgyvendindamas projektą Lenkijos perdavimo sistemos operatorius  GAZ-SYSTEM S.A. susidūrė su sunkumais planuojant plėsti Rembelszczyznos dujų kompresorių stotį.  Šiuo metu vertinamos projekto įgyvendinimo techninių sprendimų alternatyvos gali turėti teigiamos įtakos projekto pajėgumų dydžiui, prognozuojama, kad projektui reikės mažiau investicijų.

Techninio projekto Lenkijos teritorijoje pakeitimai neturės įtakos techniniams sprendimams Lietuvos teritorijoje, tačiau galimai nusikels galutinė projekto užbaigimo data.

Bendrovė, gavusi papildomos informacijos iš Lenkijos perdavimo sistemos operatoriaus, įvertins galimus projekto įgyvendinimo terminų pakeitimus bei priims atitinkamus sprendimus.

Į viršų