Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.04.05
UAB „EPSO-G“ stebėtojų taryba pateikė atsiliepimus ir pasiūlymus AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

2017 m. balandžio 3 d. UAB „EPSO-G“, patronuojančios AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika), įmonės stebėtojų taryba pateikė atsiliepimus ir pasiūlymus AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui (pridedama). Atsiliepimas pridedamas prie 2017 m. balandžio 25 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiagos.

Priedai:

2017 m. balandžio 3 d. UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

 

Į viršų